| Nieuwsbrief

| Aanmeldingen

| Uit de omgeving


Glasvezel Zuidenveld
www.glasvezelzuidenveld.nl


Samenbreed
omgeving Zweeloo
www.samenbreed.nl

Reuzenbreedband
omgeving Schoonoord
www.reuzenbreedband.nl

Glasvezel Stidal
omgeving Holsloot
www.glasvezelstidal.nl

Kijk ook eens op:
www.verbinddrenthe.nl
www.glasvezelinformatie.com

1 januari 2019

U kunt vanaf heden een abonnement afsluiten via https://glasvezelzuidenveld.nl/providers/

 

12 november 2018

Beste lezer

Zoals u waarschijnlijk al weet, is ons initiatief samen met de andere initiatieven in het gebied “Zuidenveld” één groot bewonersinitiatief geworden onder de naam “Stichting Glasvezel Zuidenveld”. Deze stichting verspreidt net als wij ook een digitale nieuwsbrief. U Lees verder

12 september 2018

In augustus hebt u de eerste informatiekrant van Glasvezel Zuidenveld in de bus ontvangen. Glasvezel Zuidenveld is de naam van de organisatie die is ontstaan vanuit de zes initiatieven op het gebied van Glasvezel in de gemeente Coevorden.

Het gaat Lees verder

27 april 2018

Stichting Glasvezel Zuidenveld gaat het zelf doen.

Stichting Glasvezel Zuidenveld is een samenwerkingsverband van de zes lokale glasvezel initiatieven in de gemeente Coevorden. De stichting heeft als doel het realiseren van een glasvezelnetwerk in alle dorpen en het buitengebied van Lees verder

17 oktober 2017

Het is alweer een paar maand geleden dat wij, middels huis aan huis verspreide nieuwsbrieven, alle inwoners in het werkgebied van Alles Op Glasvezel geïnformeerd hebben over de voortgang van ons project. Dat wil niet zeggen dat er deze zomer Lees verder

30 november 2016
  1. Een goede kwaliteit internet wordt net zo essentieel als een aansluiting op water, gas, elektriciteit en riool. Zonder die voorziening verliest het pand zijn aantrekkelijkheid voor wonen en werken.
  2. Overheden (zorg, onderwijs, cultuur) en bedrijven (interactieve games, virtual reality, webshops, Lees verder

2 november 2016

Op 27 oktober vond het Drents Platform Wonen plaats – een bijeenkomst met gemeenten, woningcorporaties en andere stakeholders rond verschillende thema’s. Dit keer: de zelfredzaamheid van huurders. VerbindDrenthe gaf een presentatie over snel internet onder de titel “ Lees verder