| Nieuwsbrief

| Aanmeldingen

| Uit de omgeving


Glasvezel Zuidenveld
www.glasvezelzuidenveld.nl


Samenbreed
omgeving Zweeloo
www.samenbreed.nl

Reuzenbreedband
omgeving Schoonoord
www.reuzenbreedband.nl

Glasvezel Stidal
omgeving Holsloot
www.glasvezelstidal.nl

Kijk ook eens op:
www.verbinddrenthe.nl
www.glasvezelinformatie.com

Glasvezel leidt tot solidariteit

6 juni 2016
Glasvezel leidt tot solidariteit
Door een snelle internetverbinding blijft het wonen in een dorp aantrekkelijk. Gezinnen met kinderen, mensen die thuiswerken en ook de agrarische ondernemers uit de omgeving kunnen tegenwoordig niet meer zonder snel en toekomstbestendig internet. Toch zijn er nog heel veel vragen over de aanleg van glasvezel. Reden voor het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn om een informatie-avond te houden.

De heer Jan Hut van het Platform Verbind Drenthe was woensdagavond naar Sleen gekomen om tekst en uitleg te geven met betrekking tot de realisatie van breedband in Sleen en naaste omgeving. Onlangs hebben de dorpen Erm, Achterste Erm, Sleen, Diphoorn, Noord Sleen, ’t Haantje en Kibbelveen een stichting ”Allesopglasvezel” opgericht. De gezamenlijke belangen zijn binnen deze stichting gebundeld. Onder het motto ”samen staan we sterk” gaan vertegenwoordigers van de dorpen gezamenlijk een plan van aanpak maken. De eerste tekenen zijn reeds zichtbaar. Enkele weken geleden zijn aan de invalswegen van de verschillende dorpen spandoeken geplaatst. Doel hiervan is dat de plaatselijke bevolking geattendeerd wordt op de mogelijke komst en de gevolgen van glasvezel voor de toekomst.

Breedband1
Jan Hut geeft tekst en uitleg over breedband

In Sleen lijkt deze bewustwording nog niet erg te leven. Gisteravond kwamen slechts een veertigtal inwoners naar het M.F.C. Teleurstellend, vond bestuurslid Geert Westerink van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn. Hij had op een groter aantal gerekend. ”Maar we laten ons niet uit het veld slaan en gaan gewoon door met de voorbereidingen.Om de veertien dagen is er overleg met de verschillende dorpen uit de omgeving”, aldus Westerink.

Netwerken
Momenteel zijn er enkele netwerken beschikbaar. ADSL/VDSL loopt via de telefoonlijn. Deze vorm is erg traag en heeft zijn langste tijd wel gehad. Daarnaast is de kabelaansluiting en het glasvezelnetwerk en tenslotte zijn er mobiele netwerken. Glasvezel heeft een gegarandeerd snelheid die in de toekomst ook nog eens opgeschaald kan worden. Het energieverbruik is laag en de upload- en downloadsnelheid is even snel. Glasvezel is toekomstvast en er is keuzevrijheid in diensten en apparatuur. Doordat de dorpen rond Sleen met elkaar gaan samenwerken is er sprake van kostenbesparing. De grote aanbieders KPN en Ziggo leggen alleen glasvezel aan in voor hun rendabele gebieden, plaatsen met meer dan 5000 woningen. De provincie Drenthe en de gemeente Coevorden hebben het initiatief genomen om ook de kleine dorpen en hun buitengebieden een mogelijkheid te bieden om aangesloten te worden op het glasvezelnetwerk.

Een goede breedbandvoorziening is heel belangrijk voor de toekomst. Mensen en bedrijven zijn erg afhankelijk geworden van het internet. Snel internet is een absolute ”must”. Sleen e.o. dient goed voorbereid te zijn op de toekomst en glasvezel is hierbij van groot belang.

Marktconsultatie
Momenteel is ”allesopglasvezel” bezig met marktconsultatie. Men inventariseert hoe e.e.a. georganiseerd dient te worden, men peilt de behoefte onder de bevolking en het gebied wordt geanalyseerd. 23% van de bevolking heeft aangegeven interesse te hebben in de aanleg van glasvezel. Dat is niet voldoende om tot aanleg over te gaan. Een vereiste is 60%, dus er is nog voldoende werk aan de winkel.

Mocht het percentage gehaald worden, dan kan men overgaan naar fase 2. In deze fase moet men nadenken over de wijze van financiering, de verschillende diensten,het aanleg, beheer en onderhoud.

Coöperatie
Het beheer van glasvezel in Sleen zou in handen komen van een coöperatie. Dit geeft een solidariteitsgevoel, omdat iedere deelnemer ”mede-eigenaar” is. Na een periode van 10 jaar blijft er geld over, dat men weer elders kan besteden. Maar zover is het nog lang niet. Eerst moeten de inwoners enthousiast gemaakt worden en dat lijkt nog een grote klus te worden. Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn roept een ieder op om een intentieverklaring (zonder verplichting) te tekenen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website http://www.allesopglasvezel.nu/inschrijven/ en bij vragen een mail sturen naar info@allesopglasvezel.nu.

Bron: sleen.nu