| Nieuwsbrief

| Aanmeldingen

| Uit de omgeving


Glasvezel Zuidenveld
www.glasvezelzuidenveld.nl


Samenbreed
omgeving Zweeloo
www.samenbreed.nl

Reuzenbreedband
omgeving Schoonoord
www.reuzenbreedband.nl

Glasvezel Stidal
omgeving Holsloot
www.glasvezelstidal.nl

Kijk ook eens op:
www.verbinddrenthe.nl
www.glasvezelinformatie.com

Provincie: Miljoenen euro’s extra voor snel internet in Drenthe

25 mei 2016
Provincie: Miljoenen euro’s extra voor snel internet in Drenthe

ASSEN – Provincie Drenthe en gemeenten helpen ruim 45 lokale initiatieven in hun aanpak om breedband te realiseren in gebieden waar nog geen snelle internetverbinding is. Daarvoor wil Gedeputeerde Staten een extra budget van 9 miljoen euro beschikbaar stellen.

2016 © AC.nl

 

Op dit moment zijn er twee breedbandregelingen: de subsidieregeling vraagbundeling (om de belangstelling te peilen voor snel internet) en een provinciale lening voor de daadwerkelijke aanleg van breedband.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “We hebben door veelvuldig overleg met de mensen achter de lokale initiatieven ervaringen opgedaan met de twee regelingen van de provincie. Op grond van deze overleggen hebben wij besloten de regelingen uit te breiden om initiatieven goed te kunnen blijven ondersteunen bij het realiseren van onze gezamenlijke ambitie.”

De belangrijkste uitbreidingen
Maatwerk bij initiatieven kleiner dan 1000 aansluitingen

Bij de subsidieregeling Vraagbundeling is per initiatief een ondergrens van 1000 potentiële aansluitingen aangegeven. Dit is bedoeld om te grote versnippering van lokale initiatieven en een ondoelmatige besteding van overheidsmiddelen tegen te gaan. Initiatieven die minder dan 1.000 aansluitingen  hebben, moeten onderzoeken of zij hun gebied kunnen vergroten door aangrenzende gebieden mee te nemen of dat zij zich kunnen aansluiten bij al bestaande initiatieven.

Als blijkt dat deze opties niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat de vraagbundelingsfase in aangrenzende gebieden al is afgerond, dan zijn Gedeputeerde Staten bereid te bekijken of de ondergrens verlaagd kan worden.

Provinciale lening ook in ‘grijs gebied’ tegen marktconforme rente

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Om de ambitie in ‘wit gebied’ te realiseren is het soms noodzakelijk om onder voorwaarden  ook in ‘grijs gebied’ te financieren. Initiatieven zoeken voor de financiering van grijs gebied partners. De provincie Drenthe kan daar nu één van zijn. Omdat de provincie geen staatssteun mag geven, heeft die lening een marktconforme rentepercentage  dat commerciële financiers ook hanteren.  De provinciale lening voor ‘witte gebieden’ is nog steeds beschikbaar tegen een gunstiger rentepercentage.”

Begin dit jaar heeft Provinciale Staten ingestemd met een investeringsagenda voor Drenthe. Hier is 45 miljoen gereserveerd voor belangrijke projecten die bijdragen aan een dynamisch en ondernemend Drenthe. Een van die projecten is de realisatie van Breedband. Om de ambitie van snel internet in heel Drenthe succesvol uit te voeren wordt aan Provinciale Staten voorgesteld een extra budget van 9 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het realiseren van breedband. Begin juli wordt hierover in Provinciale Staten besloten.

Meer informatie over Breedband in Drenthe is te vinden op www.provincie.drenthe.nl/breedband

Bron: ac.nl