| Nieuwsbrief

| Aanmeldingen

| Uit de omgeving


Glasvezel Zuidenveld
www.glasvezelzuidenveld.nl


Samenbreed
omgeving Zweeloo
www.samenbreed.nl

Reuzenbreedband
omgeving Schoonoord
www.reuzenbreedband.nl

Glasvezel Stidal
omgeving Holsloot
www.glasvezelstidal.nl

Kijk ook eens op:
www.verbinddrenthe.nl
www.glasvezelinformatie.com

Waarom en voor wie is snel internet nou zo belangrijk?

18 april 2016
Waarom en voor wie is snel internet nou zo belangrijk?

Het is goed mogelijk dat u op dit moment (nog) weinig hinder ondervindt van het relatief trage internet in onze gemeente Coevorden. Een aanleiding om te investeren in sneller internet is dan ook geen dagelijks onderwerp van gesprek. In de dorpen waar kabel is, voldoet de internetverbinding meestal aan onze wensen en eisen.

Wie buiten het dorp woont en geen kabel heeft, loopt wel degelijk tegen (grote) problemen aan. Gezien het grote buitengebied van onze gemeente, is dat toch een probleem van een aanzienlijk aantal inwoners. Daarbij komt dat de behoefte aan sneller en beter internet met name ligt bij ondernemers. Boerenbedrijven, recreatieondernemers en ZZP-ers hebben te maken hebben met veel dataverkeer; noodzakelijk voor hun bedrijfsvoering.

Ook in het gemiddelde huishouden is de afgelopen jaren het internetgebruik flink gestegen. Hoeveel mobiele apparaten had u vijf jaar geleden? En nu? Telefoons, tablets, spelcomputers en ook televisies zijn allemaal verbonden met internet. Een enorme belasting op het netwerk. Dat loopt de komende jaren alleen maar op.

Daarnaast is de verwachting is dat we met elkaar langer zelfstandig blijven wonen. Zorg op afstand bestaat al. Voorbeelden zijn  digitale begeleiding van mantelzorgers, maar ook een digitaal spreekuur met uw huisarts, waarin u elkaar via het tv- of computerbeeldscherm ziet en hoort, is dichter bij dan u denkt. Daarvoor hebben we snel internet nodig. Het biedt dus de mogelijkheid om langer lekker thuis, op het platteland te blijven wonen.

In Drenthe zijn inmiddels veel inwoners die op vrijwillige basis veel tijd en energie steken in een glasvezelproject voor hun omgeving. Ook in de gemeente Coevorden verkeren dorpen in verschillende fasen van dit proces. Vanuit de provincie en de gemeenten in Drenthe proberen we er alles aan te doen om een bijdrage aan de financiering van snel internet geregeld te krijgen.

Misschien bent u nu nog heel tevreden over uw internet. Toch vraag ik u of u uit solidariteit uw steun wilt geven aan de lokale initiatieven. In andere plaatsen waar initiatieven al in een vergevorderd stadium zijn, is gebleken dat de kosten per maand niet hoger zijn dan in de huidige kabelabonnementen. Samen kunnen we er voor zorgen dat het Drentse platteland aantrekkelijk blijft om te wonen én om een bedrijf te hebben of te vestigen. Erg belangrijk voor de economie en de toekomst van onze gemeente.

Ik hoop dat dit bericht bijdraagt aan het beeld dat we over een paar jaar niet meer zonder snel internet kunnen en dat we zo snel mogelijk de kans moeten benutten om dit voor het platteland te realiseren. Nu worden de initiatieven vanuit de overheid gesteund; dit is het moment om met glasvezel aan de slag te gaan.

Steun de initiatieven in het belang van een leefbaar platteland!
Jan Zwiers (wethouder Gemeente Coevorden)